Business IT Services

De koppeling van informatievoorziening aan technologische oplossingen staat al jaren op de agenda van de CFO. Terugkerend thema: de bestuurlijke organisatie heeft te vaak te weinig grip op de IT problematiek. Daarnaast is de governance-structuur een belangrijk thema is. De vraag blijft hoe een organisatie op 100% betrouwbare en integere informatie kan rekenen, zodat zij continu op basis van de juiste gegevens kan (be)sturen.

Een optimale informatievoorziening is voor CxO’s van essentieel belang. Om dit te bereiken is de inrichting van IT Governance een absolute voorwaarde. In alle sectoren zijn er nog problemen met de inrichting en de implementatie van de IT governance. Systemen als ERP zijn onderdeel van de IT Governance en vragen specifieke expertise om ervoor te zorgen dat de juiste strategische keuzes worden gemaakt en tegelijkertijd de businessdoelen leidend zijn voor de implementatie.

Oplossingen waar organisaties naar op zoek zijn  bevinden zich veelal op de volgende terreinen:

  • Informatiestrategie verbinden met de bedrijfsstrategie van de organisatie met als doel een optimale business/informatie ‘alignment’
  • Strakke(re) sturing van de informatiefunctie (vanuit de business en richting IT)
  • Borging van zowel continuïteit (beheer) als verandering (project) met een multidisciplinaire opzet. Onder multidisciplinair wordt de integratie van proces, systeem en organisatie verstaan
  • Duidelijke scheiding tussen en positionering van business en IT-organisatie
  • Transparantie in baten en kosten van IT Expertise op het financiële domein en IT landschap zijn een voorwaarde om dit te bereiken.

financeincorporated.nl heeft de afgelopen jaren in ERP projecten als trusted advisor de business doelstellingen bewaakt. Voor Business IT vraagstukken met een sterke bedrijfseconomische component  kan financeincorporated.nl als onafhankelijke – dus niet aan enige leverancier verbonden – partij organisaties ondersteunen binnen alle sectoren.