Business & Project Control

Groei vereist regelmatig koersverleggende beslissingen. Daarbij waakt de business control-functie ervoor dat de businessplannen aansluiten op de realiteit. Zo kan het management met vertrouwen de realisatie van strategische plannen tegemoet kan zien. financeincorporated.nl verankert de benodigde competenties in uw organisatie. We versterken de control-functie met toekomst- en extern gerichte competenties. Zo komt de lat steeds hoger te leggen.

Wat we doen:

  • Verzorgen van begrotingen, rapportages, analyses en andere managementinformatie
  • Fungeren als sparring partner voor het management en finance-team
  • Ondersteuning risicobeheersing- en controle
  • Bijdragen aan veranderprojecten
  • Via PMO’s: definiëren en implementeren van standaarden voor projectmanagement-processen, tools & templates
  • Ondersteunen van projectmanagement
  • Definiëren van managementinformatie voor stuurgroepen en projectboards
  • Financiële project control

Finance als businesspartner

Effectieve Business Control vraagt naast vakinhoudelijke kennis om competenties zoals effectief communiceren, proactief handelen, adviseren, servicegerichtheid en out-of-the-box denken. Hoe vult u de gaps met betrekking tot deze competenties in? Met onze Business Control Scan weet u precies wat er nodig is om de transformatie van de business control-functie vorm te geven.

PMO’s

Innovaties en verandertrajecten krijgen steeds vaker vorm via projecten, wat voor nieuwe uitdagingen en risico’s zorgt. Projectbeheersing vraagt veel ervaring met projectmanagement, controlling en verandermanagement. financeincorporated.nl voorziet hierin via Project Management Offices (PMO’s). Hier worden de standaarden, tools, templates en processen met betrekking tot projectmanagement centraal bepaald en beheerd. Zo kunt u de projectuitvoering professionaliseren, wat zorgt voor een hogere slagingskans en lagere kosten.

Project control

Veel organisaties hebben moeite om controle over de lopende projecten te houden. Dit kan leiden tot onvoldoende inzicht in de gealloceerde of toegekende budgetten en de uitgenutte of toekomstige werkzaamheden. Datzelfde geldt voor de verzilvering van business cases. Met Project Control helpt financeincorporated.nl opdrachtgevers om financieel in control te komen en blijven bij innovaties en verandertrajecten. De (project)controller kan de rol van analist, adviseur, sparring partner en rekenmeester vervullen, en de externe verslaggeving voor zijn of haar rekening nemen.