Blog

If everything seems under control……Mario Andretti

Ieder week behandelen we een quote in relatie tot Organizational Excellence. Organizational Excellence is de zoektocht naar de perfecte organisatie die steeds meer toegevoegde waarde voor de klanten en medewerker levert. Het wordt bereikt door te werken aan resultaten, organisatie, continu verbeteren en cultuur.
Deze week een quote van Mario Andretti, voormalig Formule 1 coureur en huidig eigenaar van een wijnimperium.

“If everything seems under control, you’re not going fast enough”

De relatie met Organizational Excellence
Het Anglo Amerikaanse denken heeft vele organisaties beïnvloed. De afgelopen decennia zijn, zowel in het bedrijfsleven als de rijksoverheid, organisaties opgetuigd met regelgeving en toezicht. Hoe meer controle, hoe beter leek het wel. Het nadeel van deze beweging is dat organisaties steeds minder slagvaardig worden. De dienstverlening loopt vertraging op en er kan niet meer snel worden gereageerd op veranderingen. Een excellente organisatie is echter dermate lenig dat zij continu in staat is om zich te verbeteren. Zij wordt gekenschetst door een hoge mate van proces bewustzijn.
Naast het gevaar van inflexibiliteit worden organisaties in slaap gesust. Het gaat lekker, alles is onder controle. Men ziet geen reden om te blijven verbeteren en mist op een gegeven moment de boot.
De boodschap van Mario Andretti doet hier dan ook zeker opgeld: ‘If everything seems under control, you’re not going fast enough’.

In de praktijk van Organizational Excellence
Risk approval proces, autorisatiematrix, eindcontrole: allemaal activiteiten in het proces die geen primaire waarde toevoegen. Daarnaast vertragen ze de afronding van het dagelijkse werk enorm. De hang naar controle komt voort uit de wens om de klant zo goed mogelijk te bedienen. Het maken van fouten staat dat in de weg. De crux is echter dat het controleren van het werk van een ander te vaak leidt tot het oplossen van die fouten zonder terugkoppeling. Het lerend vermogen van een organisatie wordt op deze wijze niet bevorderd. Organizational Excellence gaat over het vergroten van het lerend vermogen. Dat betekent ernaar streven om het de 1e keer goed te doen. Perfectie aan de bron!
Evalueer uw controle activiteiten in het proces en vraag u af hoe de uitvoering van het proces op een andere wijze in één keer goed en dus sneller kan. Ga daarbij uit van het principe ‘kwaliteit begint bij de bron’. Denk eens aan duidelijkheid van verantwoordelijkheden, kennisniveau van de medewerkers, helderheid van de procedures, invoercontrole in systemen en zorg ervoor dat van de fouten wordt geleerd!